Mechanizmy oddziaływania delfinoterapii

Wiadomo, że delfiny mają duży wpływ na człowieka. Efekt ich działania obserwuje się nie tylko na poziomie komórkowym, ale i na poziomie emocji i psychicznego zdrowia w ogóle. Takie dane uzyskano przez lata badań naukowych nad różnymi typami reakcji ludzi na delfinoterapię. Naukowcy zauważają, że wpływ delfinoterapii jest podzielony na mechanizmy fizjologiczne i psychologiczne.

Do fizjologicznych mechanizmów oddziaływania delfinoterapii należą:

Analiza encefalogramu pacjentów przed i po delfinoterapii wykazała wzrost ilości endorfin. Wynika to z ultradźwiękowego oddziaływania delfinów. W związku z tym występuje efekt relaksacji, aktywacja abstrakcyjnego myślenia i zdolność uczenia się, zapewniająca działanie uspokajające i przeciwbólowe. Dzięki ultradźwiękom występuje napływ sodu i wapnia, co przejawia się również w działaniu znieczulającym.

Dodatkowo obserwuje się refleksoterapeutyczne oddziaływanie delfinów na ludzi. Dotykając rostrumem na biologicznie aktywne punkty na rękach i nogach dziecka, delfin stymuluje odruchowe strefy układu nerwowego, co aktywuje system samoleczenia.

Podczas emisji drgań ultradźwiękowych przez delfina i podczas wydawania dźwięków w zakresie słyszalnym, mikrowibracje przenikają do tkanek, tzn. odbywa się wibroakustyczny wpływ. Nie tylko zwiększa przepływ krwi i przepływ limfy, ale także zapewnia ulepszone środowisko komórkowe. Terapia wibroakustyczna jest tym skuteczniejsza, im bardziej wyraźne jest naruszenie regulacji naczyniowej.

Jeszcze jednym efektem delfinoterapii jest hydromasaż narządów wewnętrznych i skóry. Podczas ruchu delfiny tworzą obszary turbulencji — są to wielokierunkowe strumienie wody, modulowane przez płetwy ogonowe zwierzęcia.

Środowisko wodne łagodzi stres na stawach, a jednocześnie zapewnia optymalne warunki do treningu mięśni w przypadku chorób związanych z zaburzeniami ruchowymi.

Ważny aspekt delfinoterapii polega na normalizacji emocjonalnego zdrowia człowieka. Kontakt z delfinem jest potężnym środkiem psychoterapeutycznym i psychokorekcyjnym.

Dlatego wyróżniają się psychologiczne mechanizmy oddziaływania.

Komunikacja i bawienie się są głównymi czynnikami wpływającymi na pacjenta. Delfin wykazuje życzliwość i zainteresowanie dziecku. Pomaga to dzieciom, zwłaszcza z chorobami neuropsychiatrycznymi, zaburzeniami rozwojowymi lub poddawanych różnym urazom psychologicznym, kształtować pozytywny kontakt z innymi ludźmi. Dla dziecka ten niewerbalny charakter komunikacji sprawia, że wzajemne oddziaływanie jest naturalnym procesem.

Silna emocjonalna strona komunikowania się z delfinem przyczynia się do podnoszenia aktywności, poprawie nastroju i ogólnego stanu pacjenta. Rozwijany jest także rozwój sfery psychomotorycznej i procesów poznawczych, dzięki czemu dziecko szybciej i wydajniej radzi sobie z zadaniami związanymi z grą.

Podczas pracy psychoterapeuta wybiera indywidualny zestaw ćwiczeń i stosuje metody terapii behawioralnej, zabawowej, terapii ukierunkowanej na ciało i arteterapii. Część wodna sesji z fizycznym kontaktem z delfinem i wykonywaniem pewnych zadań motorycznych przyczynia się do bardziej zintegrowanej świadomości dziecka jego ciała, poprawa orientację w przestrzeni i korekcję czuciowo-ruchowa.

Pozytywne emocje płynące z komunikacji z delfinem mogą znacząco stymulować rozwój umysłowy, mowy i fizyczny rozwój dzieci.

W wyniku sesji terapii delfinami dziecko rozszerza granice swojego świata, zdobywa nowe doświadczenie komunikacji i otrzymuje ogromny pozytywny ładunek, który sprawia, że jego życie jest bardziej żywe, twórcze i jaskrawe.

CENTRA DELFINOTERAPII NEMO

Odessa
+38 (048) 7057085
Odeski Centrum Rehabilitacji NEMO
Дельфинарий
Реабилитация
Отель
Charków
+38 (095) 3139999
Delfinoterapia Charków
Дельфинарий
Реабилитация
Отель
Ałmaty
+7 (775) 8566198
Delfinoterapia Ałmaty
Дельфинарий
Реабилитация
Отель

- Delfinarium - Rehabilitacja - Hotel